kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen kamagra schweiz cialis schweiz levitra generika cialis generika priligy kaufen viagra bestellen

Eğitim Sistemimiz | Koza Kreş
Get Adobe Flash player
Dr. Montessori’ye göre çocuk, içi yetişkinler tarafından doldurulacak boş bir kâse değildir, “konsantre olabilme ve uzun süre yoğunlaşabilme, irade disiplini ve olumlu sosyal davranış, öğrenme hevesi ve düzenli düşünme, hissetme ve hareket etme” özelliklerine sahiptir. Bunlar, Montessori’ye göre psişik açıdan sağlıklı yeni çocuğun özellikleridir.

Montessori felsefesinde ‘çocuğun bireyselliği’ ön plandadır. Her çocuk, kendine özgü bir gelişime sahip bireysel bir kişiliktir.
Bir Montessori sınıfında, ‘evcilik’ anlayışı yerine, her davranışın gerektirdiği gerçek materyallerle ‘çalışmak’ ön plandadır. Çocuklar oynarken (aslında çalışırken) sınıf düzeninden ve malzemelerinin korunmasından da sorumludurlar.
“MONTESSORİ YÖNTEMİ; ÇOCUĞA, BİLGİYİ DOLAYLI OLARAK ÖĞRETİR VE ÇOCUKLARA

KENDİ KENDİLERİNE BAKABİLMELERİ İÇİN YARDIM EDER.”

Programlarımız

Yarım gün programlarımız

Çocuklarımız programa 08:00-12:00 saatleri arasında yada 12:00 -17:00 saatleri arasında katılırlar,

Tam gün proramlarımız

Çocuklarımız,Programımıza 08:00-17:00 saatleri rasında katılırlar.

Oyun Grubu

Oyun çocuklar için yemek yemek,uyumak kadar önemli temel bir ihtiyaçtır

Çocuklar hayatı tanıma yolunda ilk adımlarını atarken oyun tekniğini kullanırlar.Oyun oynayarak attıkları ilk adımlar becerilerini ve beyin gelişimlerini desteklemektedir.

Bizler çocukların oyun oynayarak bir çok şeyi öğrendiklerini biliyoruz ve oyun tekniğini kullanarak hedeflerimize ulaşıyoruz.

Sosyalleşme ve öğrenme sürecinin beraber işlediği oyun gruplarımızda amacımız çocukları oyalamak yerine onlara yeni beceriler ve deneyimler kazandırmaktır.

Branş Dersleri

Zeka Oyunları Atölyesi

2-6 yaş gruplarına yönelik olarak düzenlenen atölyemizde,çocuklarla yaptığımız aslında yine oyun oynamak.Amacımız ise;
-Farklı düşünme becerileri
-Akıl yürütme ve mantık becerileri
-Dikkat
-Dokunsal ve görsel algı
-Hafıza becerileri
-Matematiksel beceriler
-Yaratıcılık ve hayal gücü
-Üç boyutlu düşünme becerilerini kazanmak

Dans

-Dans ilk etapta,sadece çocukların deşarj olmalarını sağlayan fiziksel bir aktivite gibi gözükmekle birlikte;
-Estetik bakış açısı sağlama
-Ritm duygusunun gelişmesi
-Çocuklara sağladığı iç disiplin
-Ekip olmanın ve birlikte hareket etmenin önemini kavrama
-Özgüven duygusunun pekiştirilmesi

Sanat Dersi

Sanat aktiviteleri,çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etme, yeteneklerinin farkına varabilme ve yaptıkları ile gurur gurur duymaları sağlanır.Bu sayede;
-Üretmeyi öğrenirler
-Duyuları gelişir
-Küçük kasları gelişir
-Hayal güçleri gelişir
-Rahatlar ve mutlu olurlar
-Seçim yaparlar

Drama Dersi

Çocuğu yaratıcılığa götüren en etkin ve en kapsamlı yollardan birisi kesinlikle “Yaratıcı Dramadır”.
-Grup içerisinde birey olmayı öğreniyorlar
-Kararlar verip,sorunları çözmeyi öğreniyorlar
-Problem çözme yeteneklerinin gelişmesini sağlar
-Dikkat,konuşma,dinleme,anlatma,algılama ve yorumlama gibi iletişim yeteneklerini geliştirir.

İngilizce Dersi

Düşünmek,hatırlamak,kavramak,dikkatini yöneltmek vb. tüm zihinsel faaliyetlerde dil vardır.Dil ve zihin birbirine paralel gelişmektedir.Bu nedenle çocuğun dil gelişimi onun tüm zihinsel gelişimini desteklemektedir.
-Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk çevresindeki olayları algılamada daha üst düzey başarı gösteriri.
-Sınıf içerisinde ders mantığında değil,okulun her alanında yapılan İngilizce dersleri ile çocuklarımız oynayarak,eğlenerek ikinci bir dil ile tanışmaktadır.
-Programımızda İngilizce,günlük yaşantının bir parçası olarak ele alınmaktadır.Çocuklarımız tıpkı anadilimiz gibi İngilizceyi de öğrenmektedirler.

Orff ve Ritim

Orff,besteci ve eğitimci Carl Orff ve arkadaşlarının geliştirdiği lisan müzik ve dansı bir arada kullanan entegre bir sistemdir.
-Orff yaklaşımında konuşma dili ve hareketten gelişen ritm en önemli ögedir.Ritm aracılığı ile yapılan doğaçlama,yaratıcılığı desteklediği için aslında ana amaçtır denilebilir.
-En önemli noktası çocukların kendilerini ifade edebilmeleri ve çalışmalar boyunca sosyal paylaşımlarda bulunabilmeleridir.
-Çocuklar hareketlerindeki özgürlük,bedenlerini oyun içerisinde etkin bir şekilde kullanabilmeleri,basit enstrümanlarla doğaçlama müzik yapabilmeleri nedeniyle kendi müziklerini yaratmaya motive olurlar.

Değerler Eğitimi

Okul öncesi eğitimde temel hedef çocukların tüm gelişim alanlarında ilerleme sağlamaktır.Bu bakış açısıyla iyi kurgulanmış bir okul öncesi eğitim proramında,akedemik becerileri destekleyen faaliyetler yanında mutlaka toplumsal değerlere de yer verilmelidir.
Çocukların kişiliklerinin çok farklı kaynaktan beslendiği düşünülürse,özellikle 0-6 yaş döneminde doğru ve iyi davranışlara yönelik deneyimlerinin çok ce çeşitli olması önemlidir.
Bu nedenle okul öncesi dönemde;
-Kendine güvenen
-Sorumluluk alma
-İşbirliği ve takım çalışması
-Sofrada uyulması gereken görgü kuralları
-Söz alarak konuşabilme…..
Gibi değerlerin kazandırılması çocuğun ileriki yaşamında kazanacağı bir çok yeni beceriyi de destekleyecektir.
-Okulumuzda bu konu ile ilgili aktiviteler,yaş gruplarına göre çocukların bulundukları gelişim basamaklarına uygun olarak kurgulanmaktadır.